11:07 Gegužės 29 d. Trečiadienis
       
Atsakomybės apribojimas
www.samata.lt

Portalo www.samata.lt pateikiamoje medžiagoje gali būti techninių netikslumų ar tipografijos klaidų. “samata.lt” gali atlikti pakeitimus ar pataisymus bet kuriuo metu. Internetinis tinklas nuolat kinta, todėl jokia paieškos ar indeksavimo technologija negali pateikti pilno visų prieinamų interneto svetainių sąrašo. “samata.lt” negali garantuoti ir negarantuoja, kad jūsų skaičiavimo rezultatai bus išsamūs ir kad nuorodos į kataloge pateiktas interneto svetaines bus tikslios jūsų paieškos metu. “samata.lt’ nėra atsakinga už portale esančių pateiktų svetainių turinį.
“samata.lt” negarantuoja, kad paslaugos funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be klaidų, kad defektai bus ištaisyti ar kad paslauga bus apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Jūs suprantate ir sutinkate, kad bet kokia medžiaga, kurią jūs skaitote, atsisiunčiate ar kitaip gaunate naudodamiesi paslauga, yra išimtinai jūsų nuožiūra bei rizika, ir tik jūs atsakote už žalą, padarytą jūsų sveikatai, kompiuterinei sistemai, jūs tai pat prisiimate visas išlaidas būtinoms aptarnavimo paslaugoms, remontui ar pataisoms.
“samata.lt” pasilieka teisę keisti portalo turinį bei struktūrą bet kada be išankstinio perspėjimo.

www.samata.lt