5.desember, tirsdag
       
Konstruksjon og dekorasjon » Anleggsarbeid

Nr. Arbeid og ressurs navn Mål Antall (enter) Pris Samlet sum Info
1 Innrede fundament (at bore) m3
 
 
2 Innrede fundament (stripet) m3
 
 
3 Innrede fundament (monteret) m3
 
 
4 Innrede fundament (grillage) m3
 
 
5 Innrede hydroisolasjon av fundament m2
 
 
6 Innrede termoisolasjon av fundament m2
 
 
7 Muren (keramisk blokk) m3
 
 
8 Muren (blokk av keramsitbetong) m3
 
 
9 Muren (silikat blokk) m3
 
 
10 Muren (porøs betongblokk) m3
 
 
11 Muren (silikat murstein) m3
 
 
12 Muren (klinker murstein) m2
 
 
13 Muren (keramisk murstein) m3
 
 
14 Innrede veggen (monolit) m3
 
 
15 Innrede veggen (160 mm tømmer) m2
 
 
16 Innrede veggen (190 mm tømmer) m2
 
 
17 Innrede veggen (240 tømmer) m2
 
 
18 Innrede veggen (karkas) m3
 
 
19 Muren av skillevegg (blokk) m2
 
 
20 Muren av skillevegg (murstein) m2
 
 
21 Innrede skillevegg (monolit) m3
 
 
22 Innrede skillevegg (tømmerstokk 160 mm) m3
 
 
23 Innrede skillevegg (karkas 100 mm) m2
 
 
24 Innrede skillevegg (glass 10 mm) m2
 
 
25 Innrede karkas av skillevegg (Gipsplater) m2
 
 
26 Montering av overligger (armert betong monteret til 100 kg) stk
 
 
27 Montering av overligger (armert betong monteret over 100 kg) stk
 
 
28 Montering av overligger (metall til 100 kg) stk
 
 
29 Montering av overligger (metall over 100 kg) stk
 
 
30 Innrede av overligger (monolit) m3
 
 
31 Innrede takkledning (monolit) m3
 
 
32 Innrede takkledning (armert betong plade) m2
 
 
33 Innrede takkledning (tre) m2
 
 
34 Montering av bjelke m
 
 
35 Montering av sperre m2
 
 
36 Innrede termoisolasjon av tak (skrånende) m3
 
 
37 Innrede termoisolasjon av tak (flat) m3
 
 
38 Montering av dreiebenk (bjelke) m2
 
 
39 Montering av dreiebenk (OSB) m2
 
 
40 Montering av tak dekke (stål) m2
 
 
41 Montering av tak dekke (keramisk takstein) m2
 
 
42 Montering av tak dekke (bitumin takstein) m2
 
 
43 Montering av tak dekke (betong takstein) m2
 
 
44 Montering av tak dekke (skifer) m2
 
 
45 Montering av tak dekke (rull) m2
 
 
46 Innrede pipe (til ventilasjon, 1-hull) m
 
 
47 Innrede pipe (til ventilasjon, 2-huller) m
 
 
48 Innrede pipe (til ventilasjon, 3-huller) m
 
 
49 Innrede pipe (til ventilasjon, 4-huller) m
 
 
50 Innrede pipe (til ventilasjon, 5-huller) m
 
 
51 Innrede pipe (for fyring, 1-hull) m
 
 
52 Innrede av pipe (for fyring, 2-hull) m
 
 
53 Innrede av skorstein (rustfri) m
 
 
54 Montering av pakning m
 
 
55 Innrede av ventilasjons piper stk
 
 
56 Montering av loftsvinduer stk
 
 
57 Montering av vindu (tre) m2
 
 
58 Montering av vindu (alu/ plastik) m2
 
 
59 Montering av vindu (alu) m2
 
 
60 Montering av vinduskarm (blikk) m
 
 
61 Montering av vinduskarm (plastik) m
 
 
62 Montering av vinduskarm (Mdf) m
 
 
63 Montering av vinduskarm (tre) m
 
 
64 Montering av vinduskarm (sten) m
 
 
65 Innrede termoisolasjon av gulv (til 100 mm) m3
 
 
66 Betonering av gulv (sementmørtel) m3
 
 
Cost of the works
Finn pris